Privacy verklaring & Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller een aantal dingen bij. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, welke pagina’s er als eerst worden bezocht en welke als laatst, uit welke landen de bezoekers komen enz. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Ook maakt deze website gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle inhoud op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.  Voor de inhoud op deze site geldt dat Wekker24.nl geen garanties kan geven ten aanzien van de juistheid, actualiteit, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins van deze inhoud. Wekker24.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden inhoud op deze website of inhoud waartoe via de Wekker24.nl toegang toe wordt geboden. Wekker24.nl is dus niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.  Wekker24.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Wekker24.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Wekker24.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Wekker24.nl of door derden.